Informacje o ośrodku

Pomysł budowy ośrodka powstał na jednym z obozów ratowniczych w 1972 roku. Budowę rozpoczęto w 1977 roku i do 1981 wybudowano :- 5 domków letniskowych- instalację elektryczną i wodno- kanalizacyjną- ogrodzenie placu budowy- magazyn gazów technicznych- montaż konstrukcji stalowej budynku głównego. Ośrodek oddano do użytku w 1985 roku i w lipcu. W tym, samym roku odbył się pierwszy kurs na Starszego Ratownika zorganizowany przez ZG WOPR. Kierownikiem tego kursu, jak i następnych, był przedstawiciel ZG WOPR Zenon Lecewicz. Ośrodek spłonął 13 września 2003 roku. Pożar rozpoczął się około godziny 10,30. Już w trakcie trwania pożaru zapadła decyzja o odbudowie ośrodka. Mimo braku budynku głównego, kursy na Ratownika Starszego i Instruktora Ratownictwa były kontynuowane w 2004 i 2005 roku. Ośrodek zbudowano w rekordowo krótkim czasie 14 miesięcy i w lipcu 2006 roku po uroczystym otwarciu rozpoczęto regularne szkolenie na kursach organizowanych przez ZG WOPR. W lipcu 2007 roku Białostockiemu Ośrodkowi Szkoleniowemu „ Tama „ w Rajgrodzie uroczyście nadano imię jednego ze współtwórców WOPR nieżyjącego już prof. Mieczysława Witkowskiego. Białostocki WOPR posiada również stanicę WOPR nad Zalewem Siemianówka w Tarnopolu, wybudowaną w 1998 roku.