U W A G A

Informujemy o zmianie siedziby WOPR

Aktualny adres:15-465 Białystok ul.Włókiennicza 4 (pływalnia nr 1 BOSIR)

Wejście do biura z tyłu budynku od rzeki Białej